Web-design MySiteNow  Bussum                                     Copyright ©2011 - 2016  Alle rechten voorbehouden Vermolen Presentaties en Redactie

Disclaimer

Jacques-Hein Vermolen


Dr. P.J.H. Cuypersplein 27

1222 NC  Hilversum

T:

M:

E:    

+31 (0)35 647 00 56

+31 (0)6 536 507 76

info@jacques-hein.nl

acteren / presenteren / motiveren

Sitemap

Disclaimer


Aansprakelijkheid


Jacques-Hein Vermolen (verder JHV) vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze web-site. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze web-site. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze web-site. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze web-site en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. JHV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze web-site, voor schade door storingen of anderszins. JHV be-houdt zich het recht voor om de informatie op deze web-site op elk moment te wijzigen.


Inhoud


De inhoud van deze web-site mag niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.


Links


Op deze web-site zijn links opgenomen. JHV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de web-site van JHV is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.


E-mail


JHV geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.


Gebruik van tips en materiaal


Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze web-site, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.


Contact


Heeft u vragen of opmerkingen over deze web-site, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de web-site of informatie mist, horen wij dat graag.