Contact

1231 NJ Loosdrecht

Nederland

+31 (0)6 536 507 76
info@jacques-hein.nl

Trainingen

Presentatie- en communicatietrainingen: wat voor interventie (gedrag) zet je in om 'te dealen' met het (emotionele of agressieve) gedrag van die ander?

In mijn acteerpraktijk speel ik grofweg in 3 soorten 'trainingen': communicatietrainingen, assessments en mediation. Elke soort heeft zijn eigen 'benadering'. Zowel qua inhoud, spel, als wijze van feedback geven.

In communicatietrainingen gaat het om het verbeteren van de gedragsvaardigheden. Dat kan zijn in salestrainingen, feedback geven op de werkvloer of in weerheidstrainingen. Bij die weerbaarheidstraining onderscheiden we het omgaan met emotioneel gedrag van instrumenteel, bewust ingezet, grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van een geschreven of uitgevraagde casus en op basis van een leerdoel van de cursist, wordt door mij gedrag aangeboden waarmee veilig geoefend kan worden.

De feedback kan worden gegeven door de trainer, de toeziende collega's en mijzelf. Vanuit mijn 'aangevraagde' rol, (collega, klant, baas), maar ook als 'de wijsneus' Jacques-Hein Vermolen. De cursist krijgt feedback op de aanpak van het gesprek (strategie) en ook op het non-verbale en verbale gedrag. Welke interventie is effectief (of juist niet) ingezet om met de 'moeilijke' situatie om te gaan en wat is het effect daarvan op mij. Haak ik aan of haak ik af? En waarom? Na de feedbackronde kan met opgedane ervaring opnieuw een oefening of herneming van het gesprek plaatsvinden.

Bij mediation, dat bij verschillende soorten van privé of zakelijk conflict kan worden ingezet, gaat het om conflictbeheersing tusen partijen zonder rechterlijke tussenkomst. De mediator gaat in overleg met partijen om tot afspraken te komen waar beiden achter staan. Hoewel het natuurlijk altijd gaat om het omgaan met emotioneel en/of onacceptabel gedrag zijn er bij deze vorm van trainen veel meer formele (mediation) regels en voorgeproduceerde casuistiek waar wij als acteurs rekening mee moeten houden. De feedbackregels zijn dezelfde.

In assessments worden kandidaten tijdens een assessment centre getest op 3 hoofdcompetenties: kennis, (gespreks) vaardigheden en persoonskenmerken (karakter/talent). Op basis van geschreven casuistiek worden specifieke competenties getoest binnen de 'containers': 'empathie', 'kracht', en 'analytich vermogen'. In een rollenspel worden op moeilijk, matig en makkelijk niveau 'platforms van gedrag aangeboden waarop de deelnemer kan laten zien 'hoe die scoort' op de gevraagde competenties.

Feedback naar de kandidaat (m/v) vind tijdens het wervings- en selectieassessment nooit plaats omdat de kandidaat zonder sturing moet laten zien wat hij in huis heeft (het is geen training). Bij een ontwikkel-assessement kan het zijn dat we tussentijds stoppen om de kandidaat een regieaanwijzing te geven op een gevraagde competentie om daarna te zien of dat een vastgelopen kandidaat helpt. Als acteur geef ik na afloop zowel aan de deelnemer als aan de psycholoog/assessor feedback.
Wat vind ik van het 'denken-kracht-voelen-spectrum' van de kandidaat, hoe veolt dat en wat is het gevolg voor mij? Haak ik aan of haak ik af? Kracht: hoe standvastig is een kandidaat in houding en gedrag? Denken: wat vind ik van zijn analytisch en onderzoekende vermogen? Voelen: wat vind ik van zijn empatisch vermogen? En hoe communictief komt hij over: sluit hij aan op wat wordt gezegd, luistert hij, vraag hij door? Wisselt hij ruimte nemen en ruimte geven af?

Toelichting bij de videos:

1-e video: De Pitchtrainer

2-e video: De gesprekstrainer

3-e video: Een focus-oefening voorafgaand aan de ING pitchcompetitie 2019

4-e t/m 8-e video: Wat zien we? Is het emotionele of instrumentele agressie?

Interventie?
In die video's zie je mijn non-verbale en verbale gedrag in situaties van emotionele en instrumentele agressie. Hoe label jij die uitingen? Als emotionele agressie of instrumentele agressie (agressie bewust ingezet om een bepaald doel te bereiken?). Dat verschil is van belang want jouw interventie jegens de agressor hangt daar mee samen: adresseer je de emotie en toon je begrip (bij emotie-agressie) of begrens je het onacceptabele gedrag wijze van de agressor? 

Wilt U met meer vertrouwen en comfortabeler pitchen?

youtube-play-buton

De gesprekstrainer

youtube-play-buton

2019 - Focus-oefening in de voorbereiding op de High Performing Team competition ING (pitches)

youtube-play-buton

Video 4: Emotionele of instrumentele agressie?

youtube-play-buton

video 5: Emotionele of Instrumentele agressie?

youtube-play-buton

video 6: Emotionele of instrumentele agressie?

youtube-play-buton

video 7: Emotionele of instrumentele agressie?

youtube-play-buton

video 8: Emotionele of instrumentele agressie?

youtube-play-buton
Terug naar overzicht